Η λήψη θα ξεκινήσει σύντομα

kupfersymposium_programm_2019_doppelseiten_final.pdf    |    3 MB

Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί εάν δεν ξεκινήσει η λήψη σε 3 δευτερόλεπτα

Λήψη με μη αυτόματο τρόπο

Programm Kupfer-Symposium 2019

Am 21. und 22. November 2019 veranstaltet das Deutsche Kupferinstitut als anerkanntes technologisches Kompetenzzentrum für Kupfer und als der Branchenverband der deutschen Kupferindustrie sowie internationaler Netzwerkpartner von Industrie und Wissenschaft zusammen mit der TU Dresden, Institut Fertigungstechnik / Professur für  Fügetechnik und Montage, seine diesjährige Werkstofftagung in Dresden.

Μείνετε συνδεδεμένοι