Η λήψη θα ξεκινήσει σύντομα

program-motor-challenge-energooszczedne-uklady-napedowe-pdf.pdf    |    2 MB

Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί εάν δεν ξεκινήσει η λήψη σε 3 δευτερόλεπτα

Λήψη με μη αυτόματο τρόπο

Program Motor Challenge – Energooszczędne Układy Napędowe.

Broszura poświęcona programowi Motor Challenge. Jest to dobrowolny program promowan przez Komisję Europejską w celu wspomagania przedsiębiorstw w poprawie sprawności energetycznej.

Μείνετε συνδεδεμένοι