Η λήψη θα ξεκινήσει σύντομα

azero-3-2019-decarbeurope.pdf    |    442 KB

Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί εάν δεν ξεκινήσει η λήψη σε 3 δευτερόλεπτα

Λήψη με μη αυτόματο τρόπο

DecarbEurope: tecnologie per un futuro più pulito

L’articolo, pubblicato su azero n.30 di marzo 2019, descrive il progetto DecarbEurope, con le sue proposte concrete per decarbonizzare edilizia, industria e trasporti.

italian magazine about nZEB. Artcle about DecarbEurope

Μείνετε συνδεδεμένοι