Συχνές Ερωτήσεις

Energy Union: ‘First stop, efficiency’

A new briefing from the Coalition for Energy Savings takes stock of the state of energy savings in the EU and of its potential to reap the multiple benefits of an energy-efficient European Union.

Λήψη εγγράφου

Has copper been tested in clinical trials?

Yes. Copper surfaces have been proven to have over 90% less contamination than conventional touch surfaces in hospital trials around the world.  Trials have taken place, or are under way, in China, France, Germany, Greece, Japan, Spain, South Africa, Chile and the US.

Furthermore, in a multi-centre US trial, funded by the Department of Defense, copper surfaces were shown to reduce a patient’s risk of acquiring a healthcare-associated infection by 58%.

Ekonomiczna ocena wykorzystania miedzi w redukcji wskaźnika zakażeń związanych z opieką zdrowotną w Wielkiej Brytanii. Instrukcja obsługi

Ekonomiczna ocena wykorzystania miedzi w redukcji wskaźnika zakażeń związanych z opieką zdrowotną w Wielkiej Brytanii. Instrukcja obsługi

Λήψη εγγράφου

Kupfer-Aluminium-Legierungen

Bei den technischen, handelsüblichen Kupfer-Aluminium-Legierungen ist eine optimale Verknüpfung der hervorragenden Korrosionsbeständigkeit in einer Vielzahl aggressiver Medien mit überdurchschnittlichen mechanischen und guten physikalischen Eigenschaften zu beobachten. Deshalb nehmen sie unter den Kupferwerkstoffen eine besondere Stellung ein, worüber diese Fachpublikation informiert.

Λήψη εγγράφου

Czy miedź została przetestowana w próbach klinicznych?

Tak. Zostało udowodnione, że przeciwdrobnoustrojowe powierzchnie z miedzi są mniej skażone niż tradycyjne powierzchnie dotykowe w szpitalach na całym świecie. W Wielkiej Brytanii, szpital Selly Oak Hospital, Birmingham – wchodzący w skład szpitali uniwersyteckich Birmingham NHS Trust – został wybrany jako centrum działań tej nowej metody zapobiegania infekcjom. Pierwsze wyniki testu, przedstawione na Naukowej Konferencji Środków Przeciwdrobnoustrojowych i Chemioterapii w Waszyngtonie w październiku 2008 r., wykazały jednoznacznie, że miedź jest przeciwdrobnoustrojowa w sytuacji oddziału szpitalnego i że powierzchnie zawierające miedź miały o 90–100% mniej zakażeń bakteryjnych niż przedmioty kontrolne wykonane z materiałów konwencjonalnych.
Wyniki te zostały potwierdzone w próbach przeprowadzanych w Chile oraz w USA, gdzie Departament Obrony finansuje badania w trzech różnych ośrodkach. Dalsze badania są prowadzone w Niemczech, Japonii, Finlandii i Grecji. Niezależne potwierdzenie przeciwdrobnoustrojowej skuteczności miedzi to rejestracja przez amerykański Urząd ds. Ochrony Środowiska (EPA)

Czy można wykonywać instalację miedzianą w niskich temperaturach otoczenia (np. -10 C)?

Biorąc pod uwagę aspekt techniczny tego zagadnienia, to w zasadzie nie ma przeciwwskazań do wykonywania instalacji miedzianych lutowanych montowanych w temperaturach poniżej zera. Należy jednak w takim przypadku skonsultować tą sprawę w projektantem instalacji, który podejmie decyzję czy nie będzie konieczna zmiana wielkości czy nawet sposobu kompensacji wydłużeń cieplnych instalacji. W praktyce najczęściej do wyznaczenia różnicy temperatur przy obliczaniu kompensacji jako dolną przyjmuje się temperaturę zimnej wody (+10oC). Dodatkowo należałoby skonsultować z dostawcą możliwość zastosowania w niskich temperaturach materiałów lutowniczych (topników, past lutowniczych). Materiały te zawierają w swoim składzie sole i kwasy i nie powinny ulegać zamarzaniu o omawianej temperaturze.

European Energy Efficiency Industries call for Energy Efficiency First to be integrated in the EU Heating & Cooling Strategy

The Energy Efficiency Industrial Forum (EEIF) welcomes the European Commission’s efforts in making sure that energy efficiency is at the heart of the Energy Union framework, and calls for Energy Efficiency First to be integrated as the overarching theme into the European heating & cooling strategy.

Λήψη εγγράφου

Czy niezależna oficjalna instytucja potwierdziła przeciwdrobnoustrojową skuteczność miedzi?

Tak. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) 29 lutego 2008 r. zarejestrowała 275 stopów miedzi, które posiadają państwowe oświadczenia zdrowotne (z informacją od publicznej służby zdrowia). Oprócz tego zanotowano 7 dodatkowych stopów, więc ogólna liczba ustalonych stopów wynosi 282. Rejestracja ta odnosi się do sprzedaży rynkowej produktów na terenie USA.