Συχνές Ερωτήσεις

10 érv, hogy rézcsövet használjunk

A RÉZ a szakszerű választás watervezeték és fűtési rendszerekhez. A kiadvány felsorolja azokat az érveket, amelyek a réz használata mellett szólnak.

Λήψη εγγράφου

Optymalne oświetlenie klatek schodowych (Pitchbook 22)

Automat schodowy sterujący oświetleniem klatek schodowych czy korytarzy jest znany od dawna – to niewielkie urządzenie umieszczone na tablicy rozdzielczej. Oświetlenie na klatce uruchamiane jest za pomocą włączników rozmieszczonych na różnych kondygnacjach domu, a następnie wyłączane samoczynnie po określonym czasie. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć strat energii i pieniędzy. Zwykły automat ma jednak istotną wadę: nagłe znalezienie się użytkownika w ciemności, gdy minie nastawiony czas, jest zarówno niewygodne, jak i niebezpieczne. Sytuacji tej można łatwo uniknąć.

Λήψη εγγράφου

Technical Information on Materials Intended for Use with Food

This fact sheet provides technical information on the use of copper and its alloys for food contact materials, including an overview of the latest European legislation.

Λήψη εγγράφου

Will commercial grades of copper become hard (like steel) if they are cooled rapidly after heating?

No. Copper is not susceptible to precipitation hardening.

¿Cómo puedo reconocer un producto hecho de Antimicrobial Copper?

Como representante de la industria a nivel mundial, la International Copper Association (ICA), ha creado la marca Antimicrobial Copper y el símbolo Cu+, para asegurar un tratamiento responsable en relación a la implementación sobre el terreno del cobre y sus aleaciones. El uso de la marca Antimicrobial Copper y el símbolo Cu+ indican que un Centro del Cobre, en representación de ICA, ha dado permiso para ello en base a la adhesión a unas estrictas reglas de uso. Estas normas ayudan a la organización a entender la tecnología subyacente y la forma de promocionarla e implementarla en línea con las últimas investigaciones y los requisitos normativos y legislativos existentes.

Antimicrobial Copper es el término que engloba a todas las aleaciones de cobre antimicrobiano aprobadas.

Is it possible to heat treat aluminium bronze CW307G (CA104) to improve its corrosion resistance?

Yes, this is covered in Def Stan 02-833. For extruded rods and sections of size 40mm and below, an anneal at 740°C plus or minus 20° followed by air cooling is carried out. This mandatory heat treatment is to eliminate phases which are likely to give rise to selective corrosion in sea water.

Jakość zasilania-poradnik Uziemienia i EMC. Układy uziomowe - Podstawowe zagadnienia konstrukcyjne

Niniejszy zeszyt dotyczy praktycznych zagadnień związanych z obliczeniami i projektowaniem układów uziomowych oraz podaje wytyczne do projektowania. Głównymi zagadnieniami, rozważanymi tutaj, są: -rezystancja uziemienia dla różnych konstrukcji uziomów, -materiały stosowane do budowy uziomów, -korozja uziomów.

Λήψη εγγράφου

Oświetlenie LED w domu - poradnik część 1 (Pitchbook 16)

W tym artykule przedstawimy, czym jest źródło światła LED i jakie typy lamp możemy obecnie spotkać. Natomiast w drugiej części poradnika omówione zostaną szczegółowo liczne zalety oświetlenia LED.

Λήψη εγγράφου

Mohou se měděné trubky vést pod omítkou?

a) Holé měděné trubky se mohou vést pod omítkou pouze v případě, že tato omítka není agresivní. Pro přímý styk holé měděné trubky nevadí prostá vápenná omítka, sádrokarton a ani montážní pěna. Vadí ale omítkové směsi, ve kterých jsou zpomalovače, nebo urychlovače tuhnutí malty.
b) Vedení trubek pod omítkou upravují dále předpisy pro rozvod jednotlivých médií (voda, topení, plyn)