Συχνές Ερωτήσεις

Pub 119 - Earthing Practice

This publication explains the reasons for earthing systems, legislation and includes chapters on corrosion resistance and the properties of copper. 1997. 108pp.

Λήψη εγγράφου

¿Qué microbios patógenos puede eliminar el cobre?

En la literatura científica se cita la eficacia del cobre para eliminar o inactivar muchos tipos diferentes de bacterias patógenas, hongos y virus, incluyendo:

 • Adenovirus
 • Aspergillus niger
 • Clostridium difficile
 • Escherichia coli O157:H7
 • Gripe A (H1N1)
 • Legionella pneumophilia
 • Listeria monocytogenes
 • MRSA (incluyendo E-MRSA)
 • Poliovirus
 • Salmonella enteriditis
 • Enterococcus resistente a Vancomicina
Antimikrobisen kuparin käytöstä saadut tutkimustulokset Suomessa

Kupari- ja messinkipintojen käyttöä testattiin sairaalaolosuhteissa Länsi-Suomalaisessa Veteraanien kuntoutuskodissa (englanniksi).

Λήψη εγγράφου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

ΧΑΛΚOΣ &

 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ ΜΕΡΟΣ 1ο
 • INTERVIEW ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΜΠΑΖΗΣ
 • ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 • 1ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Λήψη εγγράφου

Can chrome plated copper tube be formed into a bend?

Yes, with care and the correct procedure.

¿Qué quiere decir "antimicrobiano"?

La palabra “antimicrobiano” hace referencia a la capacidad de una sustancia para eliminar o inactivar microbios, tales como bacterias, hongos (incluyendo moho), y virus.

La humanidad ha aprovechado las propiedades antimicrobianas inherentes del cobre desde el inicio de la civilización. En las últimas décadas, se ha demostrado claramente mediante diversos estudios científicos que el cobre presenta una eficacia antimicrobiana rápida y de amplio espectro contra algunas de las especies más peligrosas de bacterias, hongos y virus.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΧΑΛΚOΣ &

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 • ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ “ΧΑΛΚΟΣ & ΚΑΤΟΙΚΙΑ”
 • Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΤΟ Ε.Ι.Α.Χ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ”

Λήψη εγγράφου

Pub 121 - Copper - The Vital Metal

An illustrated introduction to the history, metallurgy, production, and applications of copper and copper alloys. (Revision of Book 1). 1998. 42pp.

Λήψη εγγράφου

Are 90-10 and 70-30 copper-nickels susceptible to stress corrosion cracking?

They do not experience chloride or sulphide stress corrosion. They have a high resistance to ammonia stress corrosion compared to other copper alloys and do not require a stress relief anneal for seawater service.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

ΧΑΛΚOΣ &

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 • Η ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
 • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • CLIMATHERM 2010

Λήψη εγγράφου