Αειφόρος Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Όπως ορίζεται στην έκθεση των Ηνωμένων Εθνών του 1987 Bruntland, η αειφόρος ανάπτυξη είναι “ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες”. Αυτό αναγνωρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να ενσωματώνει κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.
Ο χαλκός συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη με τρεις βασικούς τρόπους

Οικονομική ανάπτυξη

Τα δομικά προϊόντα (κτίρια και υποδομές) και τα λειτουργικά (ηλεκτρικοί και θερμικοί αγωγοί) από τον χαλκό και τα κράματά του, βρίσκονται στην καρδιά της οικονομίας της Ε.Ε. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες – με τεχνολογίες παγκόσμιας κλάσης σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η κατασκευή μηχανημάτων, η υποδομή ενέργειας, οι κατασκευαστικές, η εξόρυξη μετάλλων, η μηχανική και πολλά άλλα – παράγουν δισεκατομμύρια ευρώ τόσο στις περιφερειακές όσο και στις εξαγωγικές αγορές. Διαβάστε περισσότερα.

Κοινωνία

Μολονότι η ίδια η βιομηχανία χαλκού είναι σχετικά μικρή όσον αφορά την απασχόληση (+/- 50.000 άτομα σε όλη την Ευρώπη), απασχολεί ικανούς ανθρώπους από διάφορα διαφορετικά επαγγέλματα. Το πιο σημαντικό είναι ότι η αλυσίδα αξίας του χαλκού, η οποία καλύπτει τα πάντα, από τα νανοσωματίδια, τα έργα των πολίτικων μηχανικών μέχρι την διερεύνηση του διαστήματος, περιλαμβάνει τους ερευνητές, τους επιστήμονες, τους δασκάλους, τους μηχανικούς, τους γιατρούς, τους τεχνολόγους, τους μεταλλουργούς, τους ανακυκλωτές και στην κατασκευαστική βιομηχανία υποστηρίζει τους ενεργούς ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται σε ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκόσμιας κλάσης, κυβερνητικά τμήματα, παγκόσμιες εταιρείες και ΜΜΕ. Διαβάστε περισσότερα.

Περιβάλλον

Κάθε χρόνο, η ευρωπαϊκή βιομηχανία χαλκού δαπανά εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού της αντίκτυπου και επιτρέποντας στις μεταγενέστερες επιχειρήσεις να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων τους. Τα προϊόντα χαλκού αποτελούν συστατικό στοιχείο έργων περιβαλλοντικής υποδομής, αισθητήρων, οργάνων και έργων μέτρησης, καθώς και έργων ανακύκλωσης, καθαρισμού και επεξεργασίας αποβλήτων. Οι καινοτομίες προάγουν την αποδοτικότητα των πόρων για να επιτύχουν “περισσότερα με λιγότερα”. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν τον ελαφρύτερο σχεδιασμό, την μείωση, την βελτίωση της απόδοσης και την υψηλότερη παραγωγικότητα συστημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των κινητών τηλεφώνων, των κλιματιστικών, των εργοστασίων, των υπεραγορών, των σιδηροδρομικών συστημάτων και των κατασκευαστικών οχημάτων. Διαβάστε περισσότερα.