Περιβάλλον

Χαλκός και περιβάλλον

Ο χαλκός είναι ένα φυσικό στοιχείο στην φύση. Είναι παρών στο φλοιό της γης, στους ωκεανούς, λίμνες και ποτάμια, από λεπτό επίπεδα ιχνοστοιχείων μέσα από την πλούσια κοιτάσματα ορυχείο. Μακριά από το να είναι επιβλαβή, είναι απαραίτητο για τη ζωή – τα φυτά, τα ψάρια, τα ζώα και οι άνθρωποι χρειάζονται όλοι χαλκού για να λειτουργήσει σωστά.

Ο χαλκός είναι φυσικά υπάρχει σε κάθε περιβάλλον

Ο χαλκός είναι φυσικά σε όλα τα ιζήματα υδάτων και εδαφών. Στην πραγματικότητα, εάν ένα έδαφος περιέχει ανεπαρκή επίπεδα του χαλκού, που δεν μπορούν να συντηρήσουν παραγωγικές γεωργικές καλλιέργειες. Δύο πιο σημαντικές καλλιέργειες στον κόσμο των τροφίμων – ρύζι και το σιτάρι – δεν θα ευδοκιμήσουν σε χαλκό-ανεπάρκεια του εδάφους, με αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσης και χαμηλότερης ποιότητας εξόδους.

Στην Ευρώπη, 18 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργούμενων εδαφών (που ισοδυναμεί με 19% της καλλιεργήσιμης γης) πιστεύεται ότι είναι ανεπαρκής σε βιο-διαθέσιμου χαλκού. Για να αντισταθμιστεί αυτό, είναι κοινή πρακτική να αναπληρωθούν εδάφη με χαλκό-εμπλουτισμένο λιπάσματα και θεραπείες θειικού χαλκού.

Ο χαλκός είναι φυσικό, πλήρως ανακυκλώσιμο, ανθεκτικός στη διάβρωση, ανθεκτικά και αντιμικροβιακές. Δεν είναι ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες ή τοξικές για το περιβάλλον, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Μια συνολική εκτίμηση κινδύνου – οικειοθελώς έχει αναλάβει η βιομηχανία χαλκού, και καλύπτει την παραγωγή, τη χρήση και το τέλος του κύκλου ζωής πτυχές της αλυσίδας αξίας του χαλκού – δείχνει ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο εγγυήσεων γενικότερα το περιβάλλον της Ευρώπης, η υγεία των εργαζομένων, της βιομηχανίας και του ευρύτερου κοινό.

Ο χαλκός βοηθά να μειωθούν οι επιβλαβείς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Αειφόρο ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από μια εταιρική σχέση μεταξύ της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παραδίδονται τα πιο αποτελεσματικά τις ενεργειακές υπηρεσίες, τόσο πιο γρήγορα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να γίνει ένα αποτελεσματικό και συνεισφέρει σημαντικά στην πρωτογενή παραγωγή ενέργειας.

Ο χαλκός είναι ένα βασικό υλικό στην κατασκευή των συστημάτων ενέργειας του μέλλοντος. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική, η παλιρροϊκή ενέργεια, υδραυλική ενέργεια, βιομάζα και γεωθερμία. Ο χαλκός είναι το πιο υψηλή βαθμολογία θερμική και ηλεκτρική αγωγού μεταξύ των μετάλλων που χρησιμοποιούνται σε έργα υποδομής και το σχεδιασμό του προϊόντος. Ισχύς των συστημάτων που χρησιμοποιούν χαλκό δημιουργούν, μετάδοση και χρήση ενέργειας με την υψηλότερη απόδοση, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτιστοποίηση του κόστους κύκλου ζωής.

Ξέρατε ότι το μέσο ποσοστό του χαλκού στο φλοιό της γης είναι 0.005%;

Ο χαλκός είναι παρών στο φλοιό της γης, στους ωκεανούς, στις λίμνες και στα ποτάμια, σαν ιχνοστοιχείο ή μέσα σε πλούσια κοιτάσματα ορυχείων.

Μετάλλευμα Χαλκού