Μέλη

Σχετικά με τα μέλη του Ε.Ι.Α.Χ.

Τα μέλη του Ε.Ι.Α.Χ. είναι από την Ελληνική βιομηχανία χαλκού και συγκαταλέγονται οι παραγωγοί ημιέτοιμων προϊόντων χαλκού και κραμάτων χαλκού.

Τα μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού και του European Copper Institute μπορείτε να δείτε στην παρακάτω λίστα, ενώ τα μέλη του International Copper Association κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Μέλη του International Copper Association

 

Ελληνικά Μέλη
Ευρωπαϊκά Μέλη

The Gatekeeper’s House
1–18 The Old Pumping Station
Brentford TW8 0AP
United Kingdom
www.luvata.com