Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση

Κατά τη διάρκεια του 2012, το Ευρωπαικό Ινστιτούτο Χαλκού (ECI) και το δίκτυό του,  που αποτελείται από 11 Ινστιτούτα Ανάπτυξης Χαλκού, λειτούργησε με έναν προϋπολογισμό $ 17,3 εκ. (€ 12.5 m) παρεχόμενο από την βιομηχανία,  για να αναπτύξει και να πραγματοποιήσει δράσεις προώθησης και ρυθμιστικών υποθέσεων σε ολόκληρη την περιοχή.

Εκτός από τους ευρωπαϊκούς πόρους εντός της Συμμαχίας Χαλκού (Copper Alliance), το ECI διαχειρίστηκε έναν προϋπολογισμό $ 1.0 Μ, για έργα που απευθύνονται στην  παγκόσμια ζήτηση για χαλκό.

Ο Διεθνής Οργανισμός Χαλκού (ICA), εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης, χαλκού στον κόσμο, ανεξάρτητα χυτήρια / διυλιστήρια καθώς και κατασκευαστές ημι-έτοιμων προιόντων, εφόσον είναι το 80% του ετήσιου προϋπολογισμού της βιομηχανίας.

Πάνω από 100 συνεργάτες μας, τόσο ακαδημαϊκά ιδρύματα όσο και βιομηχανικές επιχειρήσεις, συνεχίζουν να παρέχουν ισχυρή υποστήριξη για το πρόγραμμα Leonardo ENERGY πρόγραμμα του ECI, το οποίο προωθεί σε μεγάλο βαθμό την αειφόρο παραγωγή για την διανομή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 2012, ήταν το πέμπτο κατά σειρά έτος, κατά το οποίο οι προσπάθειές μας επωφελήθηκαν από μια επιχορήγηση από το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για το Παγκόσμιο Περιβάλλον. Το GEF χορήγησε το ποσό των $ 12 εκατ. στον ICA, σε μια περίοδο πέντε ετών, για την προώθηση την χρήσης των θερμικών ηλιακών ενεργειακών τεχνολογιών, σε έξι χώρες σε όλο τον κόσμο (στην Αλβανία, την Αλγερία, τη Χιλή, την Ινδία, το Λίβανο και στο Μεξικό).

Άλλα βασικά έργα, που υποστηρίχτηκαν από την σημαντική χρηματοδότηση από τους εταίρους εκτός της βιομηχανίας, ήταν:

  •   Η συνεργασία με την Οικονομική Κοινότητα των κρατών της Δυτικής Αφρικής, αξίας $ 0,9 Μ / έτος από το 2012 μέχρι το 2014, για την υποστήριξη της σύστασης των τεχνικών προτύπων και την ενεργειακής απόδοσης.
  • Το δεύτερο έργο, αξίας $ 3 Μ / έτος για το 2012 μέχρι το 2014, με την Clean Energy Solutions Centre, μια κοινή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών και της Clean Energy, για την προώθηση πολιτικών γραμμών και προγραμμάτων, που ενθαρρύνουν τη μετάβαση σε μια παγκόσμια οικονομία καθαρής ενέργειας.
  • και το τελευταίο, αξίας $ 0,7 Μ / έτος με την FISUEL, την Διεθνή Ομοσπονδία για την ασφάλεια των χρηστών ηλεκτρικής ενέργειας, για την ευαισθητοποίηση των κατοίκων προς τα θετικά αποτελέσματα των υποχρεωτικών επιθεωρήσεων στις ηλεκτρικές τους εγκαταστάσεις, για την μείωση των πυρκαγιών, των θανάτων και των τραυματισμών.