Πηγές

Πηγές

Πόσος χαλκός υπάρχει;

Ο χαλκός είναι ένα φυσικό στοιχείο. Βρίσκεται παντού, στο φλοιό της γης, στους ωκεανούς, στις λίμνες και στα ποτάμια – από μικρές ποσότητες έως πλούσια κοιτάσματα ορυχείου. Ο χαλκός είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την ζωή καθώς όλα τα φυτά, τα ψάρια και τα ζώα, χρειάζονται τον χαλκό για να λειτουργήσουν σωστά. Ο χαλκός υπάρχει στον φλοιό της γης, με συγκέντρωση περίπου 67 μέρη ανά εκατομμύριο.  Ενώ τα περισσότερα ορυχεία λειτουργούν με συγκεντρώσεις χαλκού από 0,2 και 0,8 %, σε ορισμένα από τα πλουσιότερα κοιτάσματα που βρίσκονται στην κεντρική Νότια Αφρική, μπορεί να περιέχουν και 5-6 % χαλκό.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, οι εκθέσεις από το 1950 έχουν δείξει συχνά ότι, κατά μέσο όρο έχουμε αποθέματα σε χαλκό για 40 χρόνια και πάνω από 200 χρόνια από τους διαθέσιμους πόρους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (USGS 2013), τα γνωστά αποθέματα του χαλκού είναι περίπου 680 εκατομμύρια τόνοι.

Τα αποθέματα είναι τα κοιτάσματα που έχουν ανακαλυφθεί και αξιολογούνται για κερδοφόρα.  Οι πόροι είναι πολύ μεγαλύτεροι και περιλαμβάνουν τα αποθέματα (βλέπε στην δεξιά πλευρά του μενού) που ανακαλύπτονται και είναι ενδεχομένως κερδοφόρα κοιτάσματα, μαζί με μη ανακαλυφθέντα κοιτάσματα που έχουν όμως προβλεφθεί από προκαταρκτικές γεωλογικές έρευνες.  Οι πόροι του χαλκού εκτιμάται ότι ξεπερνάνε τα 3.000 εκατ. τόνους (USGS 2013), στους οποίους δεν περιλαμβάνονται τα τεράστια κοιτάσματα χαλκού που έχουν βρεθεί σε ορυκτά πολύ βαθιά στην θάλασσα και υποθαλάσσιες ζώνες σε συμπαγείς θειούχες ενώσεις.

Ενώ η σημερινή και μελλοντική εξερεύνηση θα αυξήσει τα αποθεματικά και τους πόρους, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι προμήθειες προέρχονται  και από τη σημαντική ποσότητα του χαλκού που είναι ήδη σε χρήση. Η ανάκτηση προιόντων στο τέλος του κύκλου της ζωής τους που λέγεται «αστική εξόρυξη», είναι ένας από τους λόγους που το 41% της ζήτησης του χαλκού σήμερα στην  Ευρώπη, προέρχεται από την ανακύκλωση.

Στην Ευρώπη, τα μεγαλύτερα γνωστά κοιτάσματα βρίσκονται στη Ρωσία και στην Πολωνία. Οικονομικά ορυχεία λειτουργούν επίσης στη Βουλγαρία, στην Φινλανδία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και στην Σουηδία. Το 2010, η παραγωγή των ορυχείων ανήλθε σε 855.316 τόνους χαλκού (πηγή : BGS ), περίπου το 5,3 % της παγκόσμιας παραγωγής.

Ευρώπη οδηγεί τον κόσμο στην ανακύκλωση του χαλκού

Η ανακύκλωση παίζει σημαντικό ρόλο στη διαθεσιμότητα χαλκού, από τον πρωτογενή χαλκό που έχουμε σήμερα, θα είναι το ανακυκλωμένο υλικό που θα έχουμε αύριο. Κατά την τελευταία δεκαετία, περίπου το 41 % της ετήσιας χρήσης του χαλκού στην Ευρώπη προερχόταν από ανακυκλώσιμες πηγές. Οι μελλοντικές καινοτόμες πολιτικές και τεχνολογικές ιδέες, πρέπει να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην αποδοτική χρήση των πόρων τόσο στην εξόρυξη του «πρωτογενούς» χαλκού όσο και στην ανακύκλωση του «δευτερογενούς» χαλκού.

Η παραγωγή των ορυχείων είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη της μελλοντικήςζήτησης

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960, η παγκόσμια ζήτηση για καθαρό χαλκό έχει αυξηθεί κατά 250 % (5 έως 20 εκατομμύρια τόνοι). Η διασφάλιση για την επάρκεια του χαλκού, για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της κοινωνίας, απαιτεί υψηλά επίπεδα ανάκτησης και ανακύκλωσης, καθώς και σημαντικές επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή (ορυχείο).

Πού μπορείτε να βρείτε χαλκό στην Ευρώπη; νακαλύψτε τον μόνοι σας στους χάρτες του Google.

Επένδυση στο αύριο : Καινοτομίες στον τομέα της εξόρυξης και της ανακύκλωσης

Η τεχνολογία παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, που απαιτούνται για κάθε νέα παραγωγή χαλκού. Οι καινοτομίες με επικεφαλής την βιομηχανία χαλκού θα:

  • αυξήσουν το ποσοστό της επιτυχίας στην εξερεύνηση μιας βαθύτερης εξόρυξης  καθώς και στις λιγότερο προσβάσιμες περιοχές του κόσμου
  • δημιουργήσουν συνθήκες ασφαλέστερες για πιο δύσκολες περιοχές
  • μειώσουν την κατανάλωση της ενέργειας και του νερού
  • επιτρέψουν την επεξεργασία σε ακόμη πιο σύνθετα ορυκτά (με πολλαπλά μεταλλικά και μη μεταλλικά συστατικά).

Πού μπορείτε να βρείτε χαλκό στην Ευρώπη;  Ανακαλύψτε τον μόνοι σας με τους χάρτες Google.

Η μακροχρόνια διάθεση του χαλκού

Εκτιμάται ότι τα δύο τρίτα των 550 εκατομμυρίων τόνων χαλκού, που έχουν παραχθεί από το 1900 είναι ακόμα σε παραγωγική χρήση, σύμφωνα με τα παγκόσμια αποθέματα χαλκού και το μοντέλο που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Fraunhofer (Gloser, 2013).