European Copper Institute

Ιδιότητες

 

Ιδιότητες

Το μέταλλο του Πολιτισμού

Ο χαλκός είναι απαραίτητος για κάθε είδος ζωής. Παρέχει την ηλεκτρική ενέργεια και το καθαρό νερό στα σπίτια και στις πόλεις μας και συμβάλει σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη. Πάνω από όλα, είναι απαραίτητος για την ίδια τη ζωή.

Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να εξερευνήσετε τα ειδικά χαρακτηριστικά του κόκκινου μετάλλου, τα οποία το καθιστούν απαραίτητο στο σύγχρονο κόσμο.

Χημικές Ιδιότητες

Όλα τα κοινά μέταλλα και κράματα αντιδρούν με ένα υγρό περιβάλλον και να διαβρώσουν. Μόνο σε θερμό / ξηρό (ερήμους) και κρύα / ξηρό περιβάλλον δεν μέταλλα αντοχή στη διάβρωση. Ωστόσο, με χαλκό η διαδικασία διάβρωσης είναι πολύ αργή. Η αντίσταση στη διάβρωση του χαλκού και των κραμάτων βασίζεται στην ικανότητά τους να σχηματίζουν σταθερές ενώσεις που παρέχουν κάποια προστασία από διαβρωτική προσβολή. Όταν εκτίθεται στην ατμόσφαιρα, προστατευτικά στρώματα οξειδίων και ελάχιστα διαλυτά βασικά άλατα σχηματίζουν στην επιφάνεια από χαλκό και κράματα χαλκού. Κατάλληλα στοιχεία κράματος μπορούν να επηρεάσουν θετικά το σχηματισμό αυτών των επικαλύψεων.

Ο χαλκός είναι στην ίδια ομάδα περιοδικού πίνακα όπως άργυρο και χρυσό. Ως εκ τούτου, είναι σχετικά αδρανές έναντι χημικών. Στις περισσότερες από τις ενώσεις του μπορεί να έχει το σθένος (οξειδωτική κατάσταση) του + Ι ή η κατάσταση σθένους + II. Τα υδατικά διαλύματα του ιόντων χαλκού σε κατάσταση οξείδωσης + II έχουν ένα μπλε χρώμα, ενώ τα ιόντα χαλκού στην κατάσταση οξείδωσης + Ι είναι άχρωμα. Χαλκού και ενώσεις δώσει ένα πρασινωπό χρώμα σε φλόγα.

Μηχανικές Ιδιότητες

Η σκληρότητα, η αντοχή και την ολκιμότητα του χαλκού καθοριστεί η κατάστασή του. Η κατάσταση υλικό (εναλλακτική θητεία – ψυχραιμία) ορίζεται στα πρότυπα, με επιστολή, που αντιπροσωπεύουν H σκληρότητα και αντοχή σε εφελκυσμό.

Ο χαλκός μπορεί να παρέχεται σε μια σειρά από συνθήκες από ανόπτηση (μαλακό) για την πλήρη σκληρό, το οποίο λαμβάνεται με ψυχρή διεργασία.

Ανοπτημένο χαλκό (H040) έχει ένα εύρος σκληρότητας 40 έως 65HV, αντοχή σε εφελκυσμό 200 έως 250 N / mm ²(R200) με πλήρως ψυχρω χαλκού (Υ110) που έχει μία σκληρότητα 110HV ελάχιστο και αντοχή εφελκυσμού 360 Ν /mm ² (R360) ελάχιστη .

Η ολκιμότητα του πλήρως εργάστηκε ψυχρώ του χαλκού είναι πολύ μικρότερη από ό, τι στην ανόπτηση κατάσταση με την αξία της επιμήκυνσης 2%.

Η αντοχή και η σκληρότητα του χαλκού μπορεί επίσης να αυξηθεί με κράματος, αλλά αυτό οδηγεί σε μία μείωση στηνηλεκτρική αγωγιμότητα. Το ισχυρότερο κράμα χαλκού όλων παράγεται με κράματος με βηρύλλιο, με αποτέλεσμα μιααντοχή εφελκυσμού μέχρι και 1500 N / mm ².

Φυσικές Ιδιότητες

Ηλεκτρική αγωγιμότητα
Η παραγωγή, μεταφορά και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας έχει μεταμορφώσει τον σύγχρονο κόσμο . Αυτό έχει καταστεί δυνατό από χαλκό ( τουλάχιστον καθαρότητας 99,9 % ) , η οποία έχει την καλύτερη ηλεκτρική αγωγιμότητα του κάθε κοινό μέταλλο και είναι διαθέσιμο σε σφυρήλατο μορφή ως σύρματα, καλώδια , ταινίες και ζυγούς και τα προϊόντα χύτευσης για κατασκευές όπως ηλεκτρικών διακοπτών και εξοπλισμός συγκόλλησης.

Ο χαλκός οδηγεί την τεχνολογία του σήμερα
Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα : Χωρίς φωτισμό , τηλεοράσεις , DVD players , iPads , βραστήρες , κινητά τηλέφωνα , πλυντήρια , ψυγεία , ηλεκτρικές σκούπες , υπολογιστές , αυτοκίνητα, λεωφορεία , ηλεκτροφόρα σιδηροδρόμων , υπόγεια συστήματα μεταφοράς ή τραμ .

Αυτοκίνητα και φορτηγά
Ένα υψηλής καθαρότητας σύρμα χαλκού σύστημα ιμάντων μεταφέρει ρεύμα από την μπαταρία σε όλη όχημα για εξοπλισμό, όπως τα φώτα , κεντρικό κλείδωμα , επί του σκάφους υπολογιστές και τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης . Ηλεκτρικοί κινητήρες, τα οποία τυλίγονται με καλώδιο υψηλής αγωγιμότητας , χρησιμοποιούνται σε πολλές από αυτές τις συσκευές. Το μέσο αυτοκίνητο περιέχει περίπου 1 χλμ. από σύρμα.

Θερμική αγωγιμότητα
Ο χαλκός είναι ένας καλός αγωγός της θερμότητας ( περίπου 30 φορές καλύτερη από ανοξείδωτο χάλυβα και 1,5 φορές καλύτερη από αλουμίνιο). Αυτό οδηγεί σε εφαρμογές όπου η ταχεία μεταφορά θερμότητας απαιτείται όπως οι εναλλάκτες θερμότητας σε μονάδες κλιματισμού , ψυγεία οχημάτων , οι απαγωγείς θερμότητας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές , μηχανές σφράγισης θερμότητας και τηλεοράσεις και όπως υδρόψυκτα εξαρτήματα του φούρνου .

Καλής ποιότητας μπουζί έχουν ένα κεντρικό ηλεκτρόδιο χαλκού να επιτρέπει τη θερμότητα να αφαιρείται και να αποφευχθεί η υπερθέρμανση. Οι καλύτερες κατσαρόλες ποιότητας είναι χαλκού πυθμένα για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη , ταχεία θέρμανση .

Ο χαλκός παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία . Είναι χρησιμοποιείται από περισσότερα άτομα , και σε περισσότερες εφαρμογές , από ό, τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι .

Ευκολία Ενώνουμε
Ο χαλκός μπορεί εύκολα να συνδέονται με συγκόλληση , συγκόλληση , βίδωμα ή κόλλες . Στη βιομηχανία , αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τις σωληνώσεις υδραυλικών και ενώνει ζυγών , οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας στοιχεία των συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας . Αλλού , είναι επίσης ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για τους καλλιτέχνες χειροτεχνίας γλυπτά και αγάλματα , καθώς και για κατασκευαστές κοσμημάτων και άλλων τεχνίτες που εργάζονται με αυτό το όμορφο μέταλλο.

σωληνώσεων
Νερό : Ο χαλκός χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους Αιγυπτίους ? Δείγματα που λαμβάνονται από τις πυραμίδες είναι ακόμα σε καλή κατάσταση .
Σήμερα χαλκοσωλήνα χρησιμοποιείται για περίπου το 90 % της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής ζεστού και κρύου νερού σε διαμέτρους που κυμαίνονται από 6 έως 159 χιλιοστά .

Αέριο : Όπως και διανομή νερού για οικιακή υδραυλικών , οι σωλήνες χαλκού που χρησιμοποιείται για να μεταφέρει με ασφάλεια το φυσικό αέριο στα σπίτια και τις επιχειρήσεις.

Μείνετε συνδεδεμένοι