Τηλεπικοινωνίες

Τηλεπικοινωνίες

Ο χαλκός είναι το πιο διαδεδομένο στοιχείο, σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα, χάρη στις αγώγιμες ιδιότητές του

Επικοινωνίες

Ο χαλκός είναι εδώ και καιρό, το προτιμώμενο υλικό τόσο για τις μακρινές όσο και για της μικρής εμβέλειας επικοινωνίες, απολαμβάνοντας σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία 50 χρόνια.

Στη δεκαετία του 1980, η επανάσταση του φαξ επωφελήθηκε από τον Χαλκό. Πολλοί είχαν εγκαταστήσει και δεύτερη τηλεφωνική γραμμή για να εξυπηρετηθούν. Πιο πρόσφατα, με το διαδίκτυο πολλοί εγκατέστησαν πρόσθετες γραμμές, και φυσικά με την αύξηση του πληθυσμού αυξήθηκε και η ανάγκη των τηλεφωνικών γραμμών εξυπηρέτησης.

Την ίδια στιγμή, οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στη μετάδοση δεδομένων, ιδίως μέσω της εμφάνισης της δορυφορικής και ασύρματης επικοινωνίας καθώς και της αυξημένης χρήσης των οπτικών ινών.

Ο χαλκός είναι παρών σε κάποιο σχήμα ή μορφή, στις περισσότερες από αυτές τις τεχνολογίες. Επιπλέον, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των νέων αυτών διαδικασιών μεταφοράς, HDSL και ADSL (Υψηλή Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή και Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή), που μπορούν  να παρατείνουν το μήνυμα δυναμικότητας που φέρει στα υφιστάμενα συνεστραμμένα ζεύγη συρμάτων χαλκού, με εκείνο της οπτικής ίνας χωρίς τη δαπάνη των συστημάτων μεταγωγής.

τεχνολογία xDSL

Πρόσφατα με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών xDSL όπως είναι το VDSL & το SHDSL, κατέστη δυνατή η πολυπλεξία της τεχνολογίας, με τα υπάρχοντα συνεστραμμένα ζεύγη καλωδίων, για την μεταφορά πολύ μεγαλύτερων σημάτων, που επιτρέπει την υψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων.

Μια σημαντική τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα αυτόν, είναι το DSP (ψηφιακή επεξεργασία σήματος).  Είναι ένα ειδικό υλικό που συνδέεται τα άκρα του στην γραμμή και στο τερματικό του χρήστη, και επιτρέπει την μετάδοση των δεδομένων πάνω στα σύρματα με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό, τι με την πρότυπη τηλεφωνική καλωδίωση.

Ένα κύριο πλεονέκτημα, είναι ότι οι γραμμές παραμένουν ανοιχτές 24 ώρες την ημέρα.  Ένας άλλος λόγος είναι ότι, η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιεί διαφορετικά μέρη του διαθέσιμου φάσματος για τη μεταφορά της φωνής και των δεδομένων, με τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει και τα δύο ταυτόχρονα.

Εκτός από τη διαβίβαση των δεδομένων στο διαδίκτυο, οι  xDSL εφαρμογές επεκτείνονται και συμπεριλαμβάνουν απομακρυσμένη πρόσβαση LAN, Τηλεδιάσκεψη με εικόνα, ιατρική διάγνωση και εκπαίδευση εξ αποστάσεως και βίντεο συνεχούς ροής.

Ασύρματες επικοινωνίες, Οπτικές Ίνες, καλώδια

Οι ασύρματες επικοινωνίες, τα δορυφορικά κέντρα πληροφοριών και η αυξημένη χρήση των οπτικών ινών, είναι επίσης οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Δεδομένου ότι, με τα «παραδοσιακά» συστήματα τηλεφωνίας με την αναλογική ομιλία, είχαν αναβαθμιστεί σε ψηφιακή τηλεπικοινωνία, στην ασύρματη επικοινωνία  απαιτείται το χάλκινο σύρμα και τα προϊόντα αλουμινίου για να επιτρέπουν τη χρήση των τηλεφώνων με τους σταθμούς. Ακόμη και σε συστήματα οπτικών ινών, ο χαλκός εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως σε συσκευές.

Η αγορά των τηλεπικοινωνιών εξελίσσεται γρήγορα. Χάρη στις νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη συμπίεση, καθώς και το εύρος ζώνης για την διεύρυνση, τα καλωδιακά δίκτυα χαλκού μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν  για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και για υψηλής ταχύτητας διαδραστικές υπηρεσίες, χωρίς να περιορίζεται η σημαντική αυτή ικανότητά τους.  Με τα νέα δεδομένα των εταιρειών, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να επωφεληθούμε από τα υφιστάμενα ομοαξονικά καλώδια χαλκού στο διαθέσιμο εύρος ζώνης του internet.  Ο χρόνος θα δείξει, πώς θα λειτουργήσει η σημερινή ισορροπία μεταξύ των διαφόρων συστημάτων.