Ναυτιλία

Ναυτιλία

Το κράμα του χαλκονικελίου χρησιμοποιείται για τα συστήματα θαλασσινού νερού, σε μονάδες αφαλάτωσης και για την προστασία των υπεράκτιων δομών.

Ο Χαλκός, το πιο ευγενές από τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται ευρέως, έχει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση από την ατμόσφαιρα και το γλυκό νερό.  Στο θαλασσινό νερό, το κράμα απο χαλκονικέλιο έχει μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές αντιρρυπαντικές του ιδιότητες.

Η χάλκινη επένδυση σε πολεμικά πλοία, θεσπίστηκε από το βασιλικό ναυτικό του 18ου αιώνα για την πρόληψη ζημιών από έντομα και σκουλήκια του ξύλου, όπως το teredo, το οποίο ανακαλύφθηκε για την πρόληψη βιορύπανση από ζιζάνια και τα μαλάκια.  Αυτό σήμαινε ότι τα πλοία θα μπορούσαν να μείνουν στη θάλασσα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς καθαρισμό.  Επιτυχείς τακτικές αποκλεισμού του Νέλσον, και η επακόλουθη νίκη του στο Trafalgar, οφειλόταν εν μέρει στην ανώτερη ταχύτητα που είχαν τα πλοία του, λόγω των καθαρών σκαριών τους.

Η προσθήκη του νικελίου στον χαλκό βελτιώνει την δύναμη και την αντοχή του, καθώς επίσης και την αντίσταση στη διάβρωση, στα φυσικά ύδατα, στο  θαλασσινό, υφάλμυρο και επεξεργασμένο νερό.  Τα κράματα, παρουσιάζουν επίσης εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση από ρωγμές και καταπόνηση.  Το πρόσθετο πλεονέκτημα της υψηλής αντοχής του σε μακρο-ρύπανση, το καθιστά ιδανικό υλικό για χρήση σε θαλάσσια και αλμυρού νερού περιβάλλοντα, για εμπορική και ναυπηγική ναυτιλία, μονάδες αφαλάτωσης, εξοπλισμούς ανταλλαγής θερμότητας, θαλασσινό νερό και υδραυλικούς αγωγούς, εξέδρες άντλησης πετρελαίου και πλατφόρμες, ιχθυοκλωβούς, οθόνες πρόσληψης θαλασσινού νερού πρόσληψη οθόνες, υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πλοία και ύφαλα πλοίων κ.α.

Innovating with Copper

ECI launched a new campaign – Innovating with copper – to demonstrate the role that copper products play in key societal needs such as renewable energy, healthcare, more energy efficient transportation and modern communications.

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει μια αναλυτική επισκόπηση για το χαλκό-νικελίο με δεδομένα ώστε να καθίσταται ορθές πρακτικές στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στην εφαρμογή.