Σχεδιασμός και Κατασκευή

Σχεδιασμός και Κατασκευή

Πολύ εύκολα μπορείτε να εργαστείτε με τον χαλκό και να του δώσετε σχήμα σχεδόν σε οποιαδήποτε μορφή, ο χαλκός προσφέρει προσιτά σε κόστος προϊόντα για βιομηχανικές εφαρμογές.

I work with copper. I am …

Ο χαλκός και κράματα του προσφέρουν ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα ιδιοτήτων στουςσχεδιαστές και στους κατασκευαστές.

Ο Χαλκός έχει την καλύτερη ηλεκτρική αγωγιμότητα από οποιοδήποτε άλλο μετάλλο (εκτόςαπό το ασήμι, το οποίο είναι απαγορευτικά ακριβό για τις κοινές εφαρμογές). Είναι επίσηςεγγενώς αντιμικροβιακός, πράγμα που σημαίνει ότι θα εξαλείψει ταχέως τα νοσογόνα μικρόβιαπου επικάθονται στην επιφάνεια του.

Όταν είναι σε κράμα με άλλα μέταλλα, επίσης ο χαλκός παρέχει εξαιρετική αντοχή στηδιάβρωση τόσο στον αέρα όσο και στο νερό, η εξαιρετική αντοχή και πλαστικότητα του καθώς το ευρύ φάσμα των χρωμάτων του, ταιριάζουν σε διαφορετικές αισθητικές απαιτήσεις.

Ένα σημαντικό κριτήριο για κάθε σχεδιαστή κατά την επιλογή των υλικών είναι η ανακύκλωση, και όλα τα κράματα του χαλκού είναι πλήρως ανακυκλώσιμα, χωρίς καμίααπώλεια των ιδιοτήτων τους.

Παρέχουμε στους σχεδιαστές υποστήριξη με την επιλογή του, για τον βέλτιστο συνδυασμό τωνιδιοτήτων του για κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή, καθώς και την παροχή συμβουλών σχετικά, μετις πλέον ενδεδειγμένες μεθόδους παραγωγής του.