Χαλκός: Νούμερο 1 στην Ευρώπη στους σωλήνες χαλκού

Στον τομέα σωλήνων χαλκού η ElvalHalcor έχει ηγετική θέση πανευρωπαϊκά, με δυναμικότητα 80.000 τόνων ετησίως. Οι επενδύσεις που υλοποιούνται από τη βιομηχανία στον τομέα σωλήνων χαλκού είναι εστιασμένες κυρίως στη μείωση του κόστους παραγωγής, καθώς η δυναμικότητα παραγωγής καλύπτεται πλήρως. Στο εργοστάσιο της Βουλγαρίας η δυναμικότητα φτάνει τους 90.000 τόνους προϊόντων έλασης χαλκού και ορειχάλκου και τους 30.000 τόνους ετησίως σε προϊόντα διέλασης χαλκού (λάμες). Στον τομέα έλασης χαλκού και ορειχάλκου, όπου υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, οι επενδύσεις στρέφονται στη διεύρυνση της γκάμας σε προϊόντα αυξημένης ζήτησης και προστιθέμενης αξίας. Και στον χαλκό οι προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης είναι εξαιρετικά θετικές, καθώς οι κλιματικοί στόχοι, η αστικοποίηση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής ωθούν σε μεγαλύτερη χρήση των προϊόντων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η αύξηση της χρήσης χαλκού στα αυτοκίνητα, ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά, τα ειδικά προϊόντα για τα δίκτυα 5G, καθώς και η αύξηση των προϊόντων κλιματισμού παγκοσμίως κ.λπ. Επίσης σημαντική ζήτηση προβλέπεται και για προϊόντα λάμας χαλκού που προορίζονται για ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές χρήσεις.

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα, από το άρθρο του Χάρη Φλουδόπουλου, στην ιστοσελίδα capitatal.gr, με τίτλο: ElvalHalcor: Ο μεγαλύτερος επενδυτής της ελληνικής βιομηχανίας