Το Ε.Ι.Α.Χ. συμμετείχε στο παγκόσμιο συνέδριο AQUACULTURE EUROPE DUBROVNIK 2017

Παράλληλα με το συνέδριο λειτούργησε και έκθεση παρουσιάζοντας προϊόντα και υπηρεσίες από 92 εκθέτες. Στο συνέδριο δόθηκαν συνολικά 437 προφορικές ανακοινώσεις και 356 παρουσιάσεις.

Στα πλαίσια των παρουσιάσεων του συνεδρίου, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού συμμετείχε με μία ομιλία από τον Επιστημονικό Σύμβουλο του ΕΙΑΧ Δρ. Παναγιώτη Ευσταθίου, σχετικά με τα πλεονεκτήματα των ιχθυοκλωβών από πλέγμα σύρματος συγκεκριμένου κράματος χαλκού (UR30).

Η παρουσίαση του Δρ. Π. Ευσταθίου, αφορούσε στα αποτελέσματα διπλής τυφλής μελέτης, που έγινε σε μία ιχθυοκαλλιέργεια στον Ελλαδικό χώρο. Η έρευνα έγινε στην περίοδο μίας εξαλλίευσης σε δύο κλωβούς (έναν συμβατικό και έναν από σύρμα κράματος χαλκού-UR30) και αφορούσε στην τυχόν περιβαλλοντική επιβάρυνση του χαλκού στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην διαφορά ανάπτυξης των ιχθύων, καθώς και στην ύπαρξη μικροβιακών / παρασιτικών στοιχείων στους ιχθύες μεταξύ των δύο κλωβών.

Η συγκριτική αποτίμηση κατέδειξε τα πλεονεκτήματα του κλωβού από σύρμα κράματος χαλκού (UR30), μειώνοντας δραστικά μικροβιακά και παρασιτικά στοιχεία στους ιχθύες, μειώνοντας σε μηδενικό βαθμό τις αποδράσεις των ιχθύων καθώς και την θνησιμότητά τους και τέλος εξοικονομώντας κόστος από την σχέση τροφής / ανάπτυξης, όπου οι ιχθύες στον κλωβό από σύρμα κράματος χαλκού (UR30) αναπτύχθηκαν σε πολύ λιγότερο διάστημα από αυτούς του συμβατικού κλωβού, καταναλώνοντας την ίδια ποσότητα τροφής.

Τέλος παρουσιάστηκε και η οικονομική αποτίμηση ενός κλωβού από σύρμα κράματος χαλκού (UR30), όπου λαμβάνοντας υπόψη και το 100% ανακυκλώσιμο υλικό του χαλκού, η απόσβεση της επένδυσης επιτυγχάνεται μέσα σε ένα χρόνο.

Την ομιλία παρακολούθησαν επιστήμονες φοιτητές και ιδιώτες από τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών με μεγάλο ενδιαφέρον, όπου στο τέλος της παρουσίασης έγιναν διευκρινιστικές ερωτήσεις και ακολούθησε συζήτηση.

Η αφίσα του συνεδρίου.

Κατεβάστε το δελτίο τύπου