Το Ε.Ι.Α.Χ στο 6ο Συνέδριο Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα Υγείας

Στις 23 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 6ο Συνέδριο Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας. Το συνέδριο αφορούσε μεταδοτικές ασθένειες, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, με κύριο χαρακτηριστικό την μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων (move populations), κυρίως από την υποσαχάρια περιοχή και όχι πλέον από τις συνήθεις εμπόλεμες περιοχές, απειλές πιθανών τρομοκρατικών επιθέσεων λόγω των ανακατατάξεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τέλος φυσικές καταστροφές με αρνητικές επιπτώσεις στην δια λειτουργικότητα των υπηρεσιών.

Στο συνέδριο οι φοιτητές του New York College, Λήδα Δροσοπούλου, Παναγιώτα Παναγιώτου, Δημήτρης Καρανίκας και Ευαγγελία Αγγελάκα, παρουσίασαν την εργασία με θέμα «Η χρήση του Αντιμικροβιακού Χαλκού στα νοσοκομεία της Ελλάδας».  Η εργασία αναφέρθηκε στις σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν  στην αποτελεσματικότητα του αντιμικροβιακού χαλκού  και τις θετικές επιπτώσεις που έχει στο κόστος λειτουργίας μιας Μονάδος Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Ακολούθησε στρογγυλή τράπεζα Χαλκού, με προεδρείο την κυρία Ευαγγελία Κουσκούνη MD, PhD Σύμβουλος Ομ. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ και τον κύριο Νίκο Βεργόπουλο Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού, όπου η Επιστημονική Ομάδα του (ΕΙΑΧ) παρουσίασε τα ακόλουθα θέματα:

  • Η εφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού στις Νοσοκομειακές και Σχολικές Μονάδες, Αικ. Καραγεώργου
  • Ιχθυοκαλλιέργειες. Χάλκινος Κλωβός, Α. Ευσταθίου
  • Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας και η συμβολή του αντιμικροβιακού χαλκού, Π. Ευσταθίου

Χαρακτηριστικά η ιατρός Λοιμωξιολόγος κα. Κατερίνα Καραγεώργου, παρουσιάζοντας τις εφαρμογές του αντιμικροβιακού χαλκού στις νοσοκομειακές και σχολικές μονάδες ανέφερε: «Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός έχει αποδειχθεί ότι είναι το πιο αποτελεσματικό αντιμικροβιακό όπλο, που θωρακίζει τις επιφάνειες αφής.»

Ακολούθως ο ιατρός κ Ευσταθίου Ανδρέας, παρουσίασε τα αποτελέσματα μίας ολιστικής έρευνας που έγινε σε εφαρμογή ιχθυοκλωβών από ειδικό κράμα χαλκού UR30, αναδεικνύοντας τα περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά πλεονεκτήματα που έχουν οι ιχθυοκαλλιέργειες, κάνοντας χρήση κλωβού από κράμα χαλκού UR30 έναντι των συμβατικών υλικών. Οι παράμετροι που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης, αφορούσαν στην ανάπτυξη των ψαριών, στα ποσοστά θνησιμότητας, και στην ανάπτυξη μικροοργανισμών σε δείγματα ιχθύων, που αναπτύχθηκαν σε συμβατικό και ιχθυοκλωβό από κράμα χαλκού UR30. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κλωβοί  από ειδικό κράμα χαλκού UR30 δημιουργούν ένα καθαρό περιβάλλον για την υγεία και την ευημερία των ψαριών με σημαντικά οικονομικά περιβαλλοντικά και διαχειριστικά πλεονεκτήματα.

Ο ιατρός κ Ευσταθίου Ανδρέας δήλωσε: “Χωρίς την χρήση αντιβιοτικών και με μειωμένο κόστος συντήρησης, εργασιών επισκευής, καθαρισμού και καταδύσεων, οι ιχθυοκλωβοί από κράμα χαλκού UR30, δημιουργούν ένα άριστο περιβάλλον για μία σύγχρονη και βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια”.

Την στρογγυλή τράπεζα έκλεισε ο  Δρ. Πάνος Ευσταθίου, Επιστημονικός Σύμβουλος του ΕΙΑΧ, παρουσιάζοντας τον ευεργετικό ρόλο του αντιμικροβιακού χαλκού στον τομέα Υγείας και Ευεξίας στον χώρο των ξενοδοχείων. Χαρακτηριστικά δήλωσε: “Η ιδιότητα των κραμάτων χαλκού με αντιμικροβιακή δράση, μπορεί να εφαρμοστεί εκτός από τις νοσοκομειακές μονάδες και στην ευρύτερη κοινωνία, όπως είναι οι χώροι των ξενοδοχείων, συνδυάζοντας  τις υπηρεσίες υγείας και ευεξίας των ξενοδοχειακών μονάδων με την χρήση αντικειμένων αντιμικροβικού χαλκού. Η παραπάνω εφαρμογή θα δώσει προστιθέμενη αξία στην παροχή υπηρεσιών των ξενοδοχειακών μονάδων στον τουρισμό υγείας και ευεξίας.”

Από αριστερά, ο καθηγητής. Ιατρικής Σχολής Αθηνών κος Γ. Σάπκας, οι φοιτητές του New York College και ο Δρ Π. Ευσταθίου Επιστημονικός Σύμβουλος του ΕΙΑΧ Ο ιατρός κ Ευσταθίου Ανδρέας Η στρογγυλή τράπεζα Χαλκού με προεδρείο τον κύριο Νίκο Βεργόπουλο  Διευθυντή του ΕΙΑΧ και την κυρία Ευαγγελία Κουσκούνη Ομ. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας