Οι Συνεργασίες μας

Οι Συνεργασίες μας

Εταιρικές και συμμαχικές σχέσεις παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των δραστηριοτήτων μας

Ως μέλος του Ευρωπαικού Ινστιτούτου Χαλκού (ECI), το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ) με το πέρασμα του χρόνου, έχει δημιουργήσει πολλές συνεργασίες, με Ελληνικές και Ευρωπαικές Αρχές,  πανεπιστήμια καθώς και ερευνητικά ιδρύματα.

Σε θεσμικά επίπεδα το ECI :

 • Συμβάλλει με την τεχνογνωσία του και τα επιστημονικά του δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικά τις Γενικές Διευθύνσεις (DGs) ENV, ENTR, ENER, CLIMAκαι SANCO.
 • Υποστηρίζει με την συμβολή του τις υποχρεώσεις της βιομηχανίας, σχετικά με τις καταχωρίσεις του REACH στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και με τις εκτιμήσεις του κύκλου ζωής στο Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Διαχειρίζεται μαζί με τους UNEP και UNDP, η δικτυακή πύλη Solarthermalworld, για τα ηλιακά θερμικά συστήματα για επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.  Παρέχει επίσης και ένα φόρουμ εμπειρογνωμόνων, το οποίο φιλοξενείται από το ηλιακό θερμικό Συμβούλιο Ενέργειας, για να διευκολύνει την συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας, Ινστιτούτων έρευνας και των NGOs.
 • Έχει την ιδιότητα του παρατηρητή και ενεργεί ως σύμβουλος της βιομηχανίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τον Διεθνή Όμιλο μελέτης Χαλκού (ICSG), ένα διακυβερνητικό οργανισμό, που χρησιμεύει στην αύξηση της διαφάνειας της αγοράς χαλκού και στην προώθηση διεθνών συζητήσεων και συνεργασιών.
 • Η συνεργασία με την Clean Energy Solutions Centre (CESC), είναι μια κοινή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών και της Clean Energy, για την προώθηση πολιτικών γραμμών και προγραμμάτων, πουενθαρρύνει τη μετάβαση για καθαρή ενέργεια στην παγκόσμια οικονομία.
 • Έχει υπογράψει, μια συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Δυτικής Αφρικής για την ενεργειακή απόδοση, για την πραγματοποίηση της προώθησης και της υπεράσπισης.

Σε επίπεδο βιομηχανίας το ​​ECI είναι:

 • Ένα μέλος της Eurometaux, της επίσημης φωνής για την υπεράσπιση της βιομηχανίας μη σιδηρούχων μετάλλων, έναντι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   Η Eurometaux, αντιπροσωπεύει την κύρια Ε.Ε. και διεθνείς παραγωγούς μετάλλων, τις ομάδες βασικών προϊόντων μετάλλου και τις εθνικές ομοσπονδίες για το μέταλλο.
 • Ένα μέλος της Ενεργειακής Απόδοσης Βιομηχανικών Συζητήσεων και ο Συνασπισμός για την εξοικονόμηση ενέργειας στην οποία συμμετέχουν, επίσης οι επαγγελματίες καθώς και διάφορες οργανώσεις των πολιτών.  Κεντρικός στόχος και των δύο είναι μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, ως το μέσο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. και τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.
 • Ένα ιδρυτικό μέλος των Μετάλλων για τα Κτίρια, μπορεί καλεί τους νομοθέτες της ΕΕ για να υπερασπιστεί τις μοναδικές ιδιότητες των προϊόντων του κτιρίου από μέταλλο και την εγγενή αξία τους για τις μελλοντικές γενιές.
 • Ο διαχειριστής του προγράμματος ENERGY Leonardo.  Με πάνω από 170 συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των βιομηχανικών επιχειρήσεων, συμβάλλουν σε αυτήν την αναγνωρισμένη παγκόσμια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία τάσσεται υπέρ της αειφόρου παραγωγής και παρέχει εκπαίδευση για την διανομή και την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την ασφάλεια των χρηστών ηλεκτρικής ενέργειας ( FISUEL ). Η οργάνωση αυτή επικεντρώνεται στη βελτίωση της ηλεκτρικής ασφάλειας σε όλο τον κόσμο, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία προτύπων, κανονισμών και συστήματων ελέγχου εγκατάστασης.
 • Η συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Μεταλλευμάτων και Μετάλλων (ICMM ), ξεκίνησε το 2001 για να επιδείξει βιώσιμες βελτιώσεις, στην εξόρυξη των μετάλλων καθώς και της βιομηχανίας.
 • Είναι ιδρυτικό μέλος της Συμμαχίας CuproBrazeTM, η οποία προωθεί τα οφέλη του χαλκού, με βάση την τεχνολογία ανταλλαγής θερμότητας για τη βιομηχανία των μεταφορών.
 • Ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Solar Thermal Industry Federation. Τα 100+ μέλη του, αποτελούνται από κατασκευαστές, παρόχους υπηρεσιών και εθνικών οργανισμών και αντιπροσωπεύουν το 95 % της ηλιακής θερμικής ενέργειας της σημερινής αγοράς.

Το ECI ήταν από τα πρώτα που καταχωρήθηκε, με αριθμό ID 04134171823 – 87, στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αυτό, δημιουργήθηκε για να παρέχει στην κοινωνία γενικότερες πληροφορίες, σχετικά με τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν θέλετε να γίνετε μέλος ή συνεργάτης παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Διευθυντή του Ε.Ι.Α.Χ. κο Νίκο Βεργόπουλο στο e-mail