ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- 2018”

Το συνέδριο για τις εφαρμογές της «Υψηλής Ενέργειας – Ανοικτής Θαλάσσης Ιχθυοκαλλιέργειες – 2018» έλαβε χώρα, στο νησί της Κέρκυρας από τις 17 μέχρι 20 Οκτωβρίου 2018. Το συνέδριο ήταν αφιερωμένο στις “Off shore” ιχθυοκαλλιέργειες, δηλαδή στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας ανοικτής θαλάσσης, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συνέδρων και των εισηγητών, γύρω από τις δυνατότητες αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι μονάδες. Άνοιξε με την ομιλία του Προέδρου του συνεδρίου κύριου Langley Gace, Ανώτερο Αντιπρόεδρο της Innova Sea Systems Inc., δίνοντας την κεντρική κατεύθυνση του συνεδρίου.

Στην έναρξη της ομιλίας του ο κύριος Langley Gace αναφέρθηκε στην χρήση εξειδικευμένου προσωπικού για την υγεία των ψαριών και στην επί τόπου παρατήρηση από τον επιτηρητή. “Είναι πολύ σημαντικό να εισάγετε το προσωπικό σας σε οργανωμένα  συστήματα και διαδικασίες για να διατηρήσετε το κόστος χαμηλό και να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα “, δήλωσε.

Στην συνέχεια ο εκπρόσωπος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fitco, ως χρυσός χορηγός του συνεδρίου, κύριος Βασίλης Γοντζές, χαιρέτησε την έναρξη του συνεδρίου και επικεντρώθηκε στις προσπάθειες της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας να επεκταθεί σε «βαθύτερα περιβάλλοντα» ανοικτής Θαλάσσης. Περιέγραψε τις δυνατότητες της παράκτιας γεωργίας για αύξηση της παραγωγής τροφίμων με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο, τη σημασία της στην επισιτιστική ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη, και τέλος επισήμανε ότι η επιτυχία εξαρτάται από τον εξειδικευμένο εξοπλισμό, όπως ισχυροί κλωβοί, αγκυροβόλια και δίχτυα που μπορούν να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες.

Ακολούθως  ο επιστημονικός σύμβουλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης  Χαλκού Δρ. Παναγιώτης Ευσταθίου, παρουσίασε τα αποτελέσματα μίας ολιστικής έρευνας που έγινε σε εφαρμογή κλωβού από ειδικό κράμα χαλκού UR30 σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στην Κεφαλονιά, αναδεικνύοντας τα περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά πλεονεκτήματα που έχουν οι ιχθυοκαλλιέργειες, κάνοντας χρήση κλωβού από κράμα χαλκού UR30 έναντι των συμβατικών υλικών. Οι παράμετροι που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των ψαριών, των ποσοστών θνησιμότητας και των μικροοργανισμών σε δείγματα ιχθύων, έδειξαν ότι οι κλωβοί  από ειδικό κράμα χαλκού UR30 δημιουργούν ένα καθαρό περιβάλλον για την υγεία και την ευημερία των ψαριών με σημαντικά οικονομικά περιβαλλοντικά και διαχειριστικά πλεονεκτήματα.

Ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου δήλωσε: “Αποφεύγοντας το κόστος των αντιβιοτικών και μειώνοντας το κόστος συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων εργασιών επισκευής, καθαρισμού και καταδύσεων, δημιουργείται ένα άριστο περιβάλλον για μία σύγχρονη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια”.

Η Ελληνική Εταιρία Fitco, η οποία ήταν και χρυσός χορηγός του συνεδρίου, έκανε δυναμική την παρουσία της με περίπτερο που είχε καθ΄ όλη την διάρκεια του συνεδρίου, παρουσιάζοντας το πλέγμα δικής της κατασκευής από ειδικό κράμα χαλκού UR30, με δυνατότητες εφαρμογής σε όλες τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας ακόμη και σε αυτές της ανοικτής θαλάσσης. Εξειδικευμένο προσωπικό ήταν καθ΄ όλη την διάρκεια του συνεδρίου παρόντες στο περίπτερο, προκειμένου να απαντήσουν σε κάθε τεχνική ερώτηση γύρω από το πλέγμα κράματος χαλκού UR 30.

Το συνέδριο έκλεισε, με επίσκεψη των συνέδρων την τελευταία ημέρα του συνεδρίου, στην μονάδα «Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας», όπου ο ιδιοκτήτης της μονάδας κύριος Σωτήρης Παπαδόπουλος μαζί με τον υιό του Γιάννη Παπαδόπουλο, ξενάγησαν τους συμμετέχοντες στις εγκαταστάσεις των κλωβών και στο πλέον σύγχρονο συσκευαστήριο των αλιευμάτων της.

 

O Διευθύνων Σύμβουλος της Fitco κύριος Βασίλης Γοντζές O επιστημονικός σύμβουλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης  Χαλκού Δρ. Παναγιώτης Ευσταθίου