Συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού στο “DYO FORUM”