Συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού στην “2η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου”

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 η 2η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Κατά τη διάρκεια της εκθέσεως έγινε παρουσίαση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού(Ε.Ι.Α.Χ.) των εφαρμογών της αντιμικροβιακής δράσης του χαλκού και των κραμάτων του, στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν οι  Δημοτικές Αρχές και  οι επιχειρηματίες των ιχθυοκαλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής του Μεσολογγίου, στην παρουσίαση της καινοτόμου εφαρμογής χαλκού στους ιχθυοκλωβούς. Η έκταση που έχει λάβει πλέον η τοποθέτηση κλωβών από σύρμα ειδικού κράματος χαλκού στις Ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες, αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και τα πλεονεκτήματα που έχει αυτή η εφαρμογή στους επαγγελματίες του κλάδου. Η δραστική μείωση κόστους διαχείρισης σε συνέργεια με την αντιρρυπαντική προστασία που προσφέρει το δίχτυ από σύρμα ειδικού κράματος χαλκού, του προσδίδει μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των κλωβών με συμβατικά υλικά.

Ο Επιστημονικός Σύμβουλος του Ε.Ι.Α.Χ. Δρ. Πάνος Ευσταθίου ανέφερε στην ομιλία του: «Η σχέση ανάπτυξης / τροφής των ιχθύων, η μηδενική θνησιμότητα, ο καλύτερος βαθμός ανάπτυξης, οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των ιχθύων λόγω της αυξημένης οξυγόνωσης,  ο μηδενικός κίνδυνος απώλειας των ιχθύων από επιθέσεις αρπακτικών, έναντι της χρήσης ρυπογόνων έως και επικίνδυνων συμβατικών υλικών, τα οποία μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση στους εκτρεφόμενους ιχθύες στο περιβάλλον και εν κατακλείδι στον τελικό καταναλωτή τον άνθρωπο, καταστούν πλέον μονόδρομο την εγκατάσταση κλωβών από σύρμα ειδικού κράματος χαλκού  στις ιχθυοκαλλιέργειες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Α.Χ. κύριος Νίκος Βεργόπουλος σχολιάζοντας την παρουσίαση είπε ότι: «Η αντικατάσταση των συμβατικών κλωβών με αντίστοιχους από σύρμα ειδικού κράματος χαλκού, είναι πλέον βέβαιο ότι αποτελεί  το μέλλον για τις ιχθυοκαλλιέργειες, την στιγμή που λύνει αφενός πολύ σημαντικά προβλήματα διαχείρισης στους επαγγελματίες του κλάδου και ταυτόχρονα δημιουργεί ένα απόλυτα ασφαλές και υγιές περιβάλλον στους ιχθύες».

Η παραπάνω καινοτόμος εφαρμογή αποτελεί πλέον πραγματικότητα, με ενδιαφέρον και ταχύτατη διείσδυση στις Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες ιχθυοκαλλιέργειες.

 Ο Δρ Πάνος Ευσταθίου επιστημονικός σύμβουλος του ΕΙΑΧ

Από αριστέρα ο Δρ Πάνος Ευσταθίου επιστημονικός σύμβουλος του Ε.Ι.Α.Χ. και κύριος Νίκος Βεργόπουλος Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Α.Χ.

Δίχτυα από σύρμα ειδικού κράματος χαλκού

Κατεβάστε το δελτίο τύπου