Ο Κύκλος Ζωής

Η αποτίμηση του  Κύκλου Ζωής των προϊόντων χαλκού

Η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της αειφορίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, έχει αποκτήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις βιομηχανίες.

Παράλληλα, οι πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως είναι η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή ενός σχεδίου δράσης, προωθούν τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα των πόρων και την εμπορευματοποίηση των πιο φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.

Η βιομηχανία του χαλκού είναι στην πρώτη γραμμή των βιομηχανιών και έχει δεσμευτεί για την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της. Σήμερα στην σύγχρονη ευρωπαϊκή παραγωγή του χαλκού, το ένα τρίτο της κατανάλωσης της ενέργειας  χρησιμοποιείται ως μέτρο για την προστασίας του περιβάλλοντος.

Η βιομηχανία του χαλκού, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα από τους τελικούς χρήστες και στις ρυθμιστικές αρχές, μαζί με τη δική της βιώσιμη ενέργεια του κλάδου και των αναπτυξιακών στόχων, έχει πραγματοποιήσει λεπτομερείς αναλύσεις για τον κύκλο ζωής (LCA), στην παραγωγή του χαλκού και στα ημικατεργασμένα προϊόντα αυτού (σωλήνες, σύρματα και φύλλα).

το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τα αποτελέσματα της ΑΚΖ (δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη – gWp), σύμφωνα με τις πηγές :

  • Εκείνοι που ελέγχονται απευθείας στον χώρο της παραγωγής στην ΕΕ (μπλε)
  • Έμμεσα, ως αποτέλεσμα του τοπικού πρωτογενούς ενεργειακού μίγματος (κίτρινο)
  • Άλλες έμμεσες εκπομπές, που συμβαίνουν στα προηγούμενα στάδια της αλυσίδας  (πορτοκαλί)