Αποτελέσματα έρευνας του ΕΛΚΕΘΕ που παρουσιάστηκαν σε επιστημονικό περιοδικό θέτουν την χρήση ιχθυοκλωβού από ειδικό κράμα χαλκού ως την μοναδική επιλογή για τις ιχθυοκαλλιέργειες και για το περιβάλλον

Νέα διάσταση δίνουν στην εξέλιξη της ιχθυοκαλλιέργειας τα τελευταία αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σε επιστημονικό περιοδικό και αφορούσαν στην επίδραση στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα ψάρια από την χρήση ιχθυοκλωβού κράματος χαλκού στις ιχθυοκαλλιέργειες.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ) παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε σε ένα εγκαταστημένο κλωβό από σύρμα κράματος χαλκού στην περιοχή της Λευκάδας.

Η έρευνα αφορούσε στην περιβαλλοντολογική επίδραση ενός κλωβού από κράμα χαλκού έναντι ενός συμβατικού κλωβού από νάιλον, και πραγματοποιήθηκε σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στο βαθύ λιμάνι στον Πάλερο Λευκάδας, όπου κατά την διάρκεια της πάχυνσης των ιχθύων ενός χρόνου, συλλέχθηκαν δείγματα ιχθύων και από τους δύο κλωβούς όπου εξετάστηκαν η σάρκα και  τα εσωτερικά όργανα αυτών (βράγχια-σπλήνα-συκώτι κλπ.)

Επί πλέον η έρευνα ασχολήθηκε και με την τυχόν συσσώρευση χαλκού σε όστρακα και μύδια καθώς και στο ίζημα του πυθμένα της ευρύτερης περιοχής που βρισκόταν ο συγκεκριμένος κλωβός από κράμα χαλκού.

Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι οι τιμές συσσώρευσης χαλκού στους ιχθύες από τον κλωβό από κράμα χαλκού, στα οστρακοειδή, και στο ευρύτερο περιβάλλον, βρέθηκαν αρκετά πιο χαμηλά από τα όρια που έχει θέσει η Ελληνική νομοθεσία αλλά και ο Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων.

Ο κύριος Νίκος Βεργόπουλος, Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού δήλωσε ότι η παρούσα έρευνα ανέδειξε για ακόμη μία φορά την συμβολή του χαλκού στην ανάπτυξη και την καινοτομία και απέδειξε ότι οι κλωβοί από κράμα χαλκού μπορούν άφοβα να χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή της ιχθυοκαλλιέργειας καθώς οι ιχθύες που εκτρέφονται σε αυτούς είναι απόλυτα ασφαλή προς βρώση.

Είναι πλέον βέβαιο ότι οι κλωβοί από κράμα χαλκού είναι το μέλλον για τις ιχθυοκαλλιέργειες, την στιγμή που λύνει πολύ σημαντικά προβλήματα διαχείρισης των ιχθυοκαλλιεργητών.

Ιχθυοκλωβός κράματος χαλκού UR30®

Στιγμιότυπο από την δειγματοληψία.

Στιγμιότυπο από την δειγματοληψία.

Κατεβάστε το δελτίο τύπου